NEWYDD! Jazz ym MOSTYN

Vaughan St. Jazz

NEWYDD! Jazz ym MOSTYN

First Thursday every month

Rydym yn falch o gael lansio ein 'Jazz Stryd Vaughan' cyntaf erioed ym MOSTYN ar nos Iau 3ydd Medi 2015.

Hon fydd y gyntaf yn yr hyn y gobeithiwn fydd yn gyfres reolaidd o ddigwyddiadau gyda'r nos yn ein Caffi Celf ardderchog, ac yn elfen arall werth chweil o'r sîn gerddoriaeth yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Calon Promotions, a'r cerddor jazz o Ogledd Cymru, Neil Yates, i gyflwyno jazz a cherddoriaeth greadigol o'r radd flaenaf mewn gofod sy'n llawn awyrgylch ac sy'n ysgogi creadigrwydd.  Ymwelwch â'n tudalen ddigwyddiadau am ragor o wybodaeth ac i brynu tocynnau.