Oriel Luniau

Oriel Luniau

Lluniau Ysgol

 

I gyd-fynd â'n harddangosfa 'Yr Ysgol Gelf, Gwyddoniaeth a Dosbarthiadau Technegol'
Dewch draw i MOSTYN i weld a allwch chi adnabod hen luniau ysgol ein haelodau staff. Neu gymryd rhan! Os hoffech chi ychwanegu eich portread ysgol, dewch a eich llun a bydd ein staff yn gwneud copi ar gyfer y wal.