Recriwtio - Cydlynydd Dysgu a Chynhwysiant Cymdeithasol

Prosiect MOSTudno Project 2016

Recriwtio - Cydlynydd Dysgu a Chynhwysiant Cymdeithasol

.

Fuasech chi’n hoffi gweithio ochr yn ochr â’n tîm ym MOSTYN?
Rydym yn chwilio am Gydlynydd Dysgu a Chynhwysiant Cymdeithasol i ddatblygu ein perthynas ag ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

Y Broses Ymgeisio 
Lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd yma
Anfonwch CV a llythyr eglurhaol gan amlinellu sut rydych yn addas ar gyfer y swydd at [email protected]
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Iau 15 Mehefin 2017 (23:00 hrs)
Cynhelir y cyfweliadau Dydd Iau 22 Mehefin 2017.