RYDYM YN RECRIWTIO: Aelod o’r Tîm Ymgysylltu

RYDYM YN RECRIWTIO: Aelod o’r Tîm Ymgysylltu

Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?

Mae MOSTYN yn chwilio am Aelod o’r Tîm Ymgysylltu i chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod ymwelwyr MOSTYN yn mwynhau eu hymweliad mewn amgylchedd diogel.

Lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd yma

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr esboniadol byr at: [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yp 23 Mehefin 2021

Cynhelir cyfweliadau ar: 30 Mehefin 2021