RYDYM YN RECRIWTIO: Glanhawr / Gofalwr

RYDYM YN RECRIWTIO: Glanhawr / Gofalwr

Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?

 

Mae MOSTYN yn chwilio am Rheolwr Arddangosfeydd i weithio ochr yn ochr â'r tîm.

Yn gyfrifol am: Sicrhau glendid MOSTYN ar gyfer ymwelwyr a gweithwyr.

Dadlwythwch y disgrifiad swydd llawn a'r broses ymgeisio yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd, dydd Gwener 27ain Mai.

Cyfweliadau: Dydd Mercher 1af Mehefin