RYDYM YN RECRIWTIO: Rheolwr Cyfleusterau

RYDYM YN RECRIWTIO: Rheolwr Cyfleusterau

Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?

 

Mae MOSTYN yn chwilio am Rheolwr Cyfleusterau i weithio ochr yn ochr â'r tîm.

Yn gyfrifol am:

  • Cyllidebau penodol i feysydd cyfrifoldeb.
  • Rheolaeth y Person Cadw Tŷ/Glanhawr a’r gwasanaethau allanol ar gyfer cydymffurfiad yr adeilad a’r isadeileddau.
  • Sefydlu a chynnal systemau ar gyfer gweithredu, cynnal a chadw, cadwraeth, glendid a datblygu adeilad MOSTYN, yn ataliol ac yn adweithiol. Dylai'r systemau hyn gael eu cyfleu'n eang i swyddogaethau mewnol fel y gellir delio ag argyfyngau yn absenoldeb deiliad y swydd.
  • Sicrhau gwasanaethau technegol a logistaidd effeithiol ac amserol gyda phartneriaid dan gontract yn ogystal ag adeiladu ar a chynnal rhwydwaith o gleientiaid allanol ar gyfer gwasanaethau o'r fath, gan gyfrannu at ddull entrepreneuriaid MOSTYN tuag at gynaliadwyedd.

Dadlwythwch y disgrifiad swydd llawn a'r broses ymgeisio yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd dydd Mercher 12 Ionawr 2022.

Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal wythnos/c 17 Ionawr 2022.