Sylvia Sleigh: eicon ffeministaidd Llandudno

Llun: Sylvia Sleigh
Sylvia Sleigh, Venus in the Grass, Crystal Palace Gardens, 1957.
  • Sgwrs

Sylvia Sleigh: eicon ffeministaidd Llandudno

Sgwrs gan T.Gwyn Williams
31 Hydref 2015, 2:30pm

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo.
Rydym
yn gobeithio aildrefnu am ddyddiad yn y dyfodol, i'w gadarnhau.
Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

Mae celf ffeministaidd a beirniadaeth ffeministaidd wedi cael dylanwad mawr ar y byd celf gyfoes. Mae llawer o'r artistiaid yn defnyddio 'cyfryngau newydd' fel fideo, perfformiadau neu ffotograffiaeth, ond mae rhai artistiaid yn herio'r sefydliad drwy ddefnyddio a dymchwel ei draddodiadau ei hunan, ac mae Sylvia Sleigh yn un o'r artistiaid hynny. Gan ddefnyddio'r cyfrwng traddodiadol o olew ar gynfas, y ffurf ddynol, portreadau a chyfeirio at hanes celf, mae hi'n addasu'r rhain ar gyfer ei hagenda a'i diben ei hun. Bydd y ddarlith â darluniau'n edrych ar waith Sylvia Sleigh a'i chyfraniad at orielau Efrog Newydd: A.I.R. (Oriel Artistiaid Preswyl), Soho 20 (oriel gydweithredol gan fenywod), a'r Sister Chapel.

Mae T. Gwyn Williams yn artist, yn hanesydd celf ac yn ddarlithydd poblogaidd.

 

Booking: 

£5 / £3 Cyfeillion MOSTYN

Argymhellir archebu lle: 01492 868191                     Email:[email protected]