Cip-olwg 2

Cip-olwg 2

Artistiaid lleol yng Nghaffi Celf
24 Mehefin - 24 Medi 2014

Simon Proffitt | Antonia Dewhurst | Catrin Menai | Eleanor Brooks | Morgan Griffith (sonomano)

Y tymor hwn rydym yn cyflwyno'r ail arddangosfa ar y cyd gyda'r Helfa Gelf. Fe'i curedir y tro hwn gan Steffan Jones-Hughes, Rheolwr Celf Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyfarwyddwr Oriel Wrecsam.