Cip-Olwg 4

Cip-Olwg 4

Caffi Celf
27 Ionawr - 22 Mawrth 2015

Neil Coombs | Wendy Dawson | Gareth Griffith | Rebecca F. Hardy | Steve Jee | David McBride | Alison Mercer | MijMoj | Peris & Corr | Vivienne Rickman-Poole | Emrys Williams

Mae gennym ddetholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru yn y Caffi Celf y tymor hwn ym MOSTYN, mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf. Caiff Cipolwg 4 ei guradu gan Sian Green.

Mae pob darn o waith ar werth ac ar gael trwy’r Cynllun Casglu.