Cip-Olwg 5

Cip-Olwg 5

Yn Caffi Celf
24 Mawrth - 21 Mehefin 2015

Jess Bugler | Ann Finch | Ann Lewis | Gilly Thomas

Mae gennym ddetholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru yn y Caffi Celf y tymor hwn ym MOSTYN, mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf. Caiff Cipolwg 4 ei guradu gan Ralph Sanders o Oriel Ffin Y Parc.

Mae pob darn o waith ar werth ac ar gael trwy’r Cynllun Casglu.