Cip-olwg 7

Cip-olwg 7

Caffi Celf
15 Medi - 10 Ionawr 2016

Lisa Carter | Alana Tyson | David McBride | Neil Coombs | Michael Powell | Remy Dean | Rebecca F Hardy | Nathasha Brooks | Ronan Devlin | Gwen Vaughan

Mae gennym ddetholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru yn y Caffi Celf y tymor hwn ym MOSTYN, mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf.

Caiff Cipolwg 7 ei guradu gan Marc Rees, LLAWN #3.

Mae pob darn o waith ar werth ac ar gael trwy’r Cynllun Casglu.