Cipolwg 16

Cipolwg 16

Artistiaid Helfa Gelf i fyny'r grisiau yn MOSTYN
20 Hydref - 28 Ebrill 2019

Mae gennym ddetholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru i fyny'r grisiau y tymor hwn ym MOSTYN, mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf Art Trail.

Niki Cotton / Susie Liddle / Hilary Reed / Amanda Shields / Geraldine Swatridge

Mae'r arddangosfa wedi'i guradu gan Barry Morris. Mae’r arddangosfa yn cynnig cipolwg o dalentau Helfa Gelf, digwyddiad stiwdios agored mwyaf Cymru, a gynhelir ledled Siroedd Gwynedd, Conwy, Dinbych, y Fflint a Wrecsam. Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i’n hymwelwyr weld peth o’r gwaith cyffrous ac amrywiol sy’n cael ei gynhyrchu yn yr ardal.

 

 

Mae’r holl weithiau ar werth ac fe ellir eu prynu gyda chymorth y Cynllun Casglu.