Anrhegion o Gymru a'r ffiniau

Anrhegion o Gymru a'r ffiniau

05/10/19 - 26/01/20
5 Hydref - 26 Ionawr 2020

Charles Bell / Bobl Bach / Buddug / Bethan Corin / Mike Davies / Janet Edwards / Ruth Jên Evans / Beca Fflur / Ffŵligans / Lesa Grimes Thomas / Lisa Harman / Aimee Jones / Helen Jones / Elin Manon / Flora McLachan / Jade Mellor / Julie Mellor / Neville Mellor / Roz Mellor / Jenny Murray / Notch Handmade / Niki Pilkington / Verity Pulford / Caroline Rees / Louise Schrempft / Frances Seba Smith / Jules Tattersall / Twinkle and Gloom / Walia Bach / Welsheggdesigns  

Y Gaeaf yma mae ein horiel adwerthu yn cyflwyno dewis ehangach fyth o waith celf wreiddiol, printiadau argraffiad cyfyngedig, a chrefftau cyfoes wedi'u gwneud â llaw. Gyda syniadau am anrhegion ar gyfer pob cyllideb, bydd ein harddangosiad yn sicr o ddod â hwyl yr ŵyl yn ôl i'r siopa tymhorol.

Rydym ni'n flach o gefnogi gwneuthurwyr annibynnol yn ein siopau, ac mae'r incwm sy'n cael ei gynhyrchu hefyd yn cefnogi ein rhaglen arddangosfeydd ac ymgysylltu.

Mae MOSTYN yn rhan o'r Cynllun Casglu, sy'n gadael i chi brynu darnau unigryw o gelf a chrefft gyfoes dros gyfnod o deuddeg mis yn ddi-log. Mae'r cynllun yn berthnasol os byddwch yn prynu darnau sy'n werth dros £50.

Mae Telerau ac Amodau'n berthnasol. Holwch yn y siop am fwy o fanylion.