Anrhegion o Gymru a'r ffiniau

Anrhegion o Gymru a'r ffiniau

09/10/21 - 06/02/22
9 Hydref - 6 Chwefror 2022

Claire Acworth / Emma Aldridge / Betty James Designs / Wayne Clark / Bethan Corin / Lucy Copleston / Wendy Couling / Jenny Ford / Ffŵligans / Ruth Green / Annie Greenwood / Ceri Gwen / Marian Haf / Miriam Jones / Lindsey Kennedy / Rebecca Lewis / Elin Manon / Miss Marple Makes / Anne Morgan / Notch Handmade / Niki Pilkington / Liz Toole / Twinkle & Gloom / Vanilla Kiln 

Rydym wedi dewis rhai o'r crefftwyr a'r artistiaid gorau yng Nghymru a'r Gororau ar gyfer ein harddangosfa y gaeaf hwn. Rydym yn gwybod y byddwch yn gweld rhywbeth y byddwch chi'n gwirioni arno i'w gadw i chi'ch hun neu i'w roi fel anrheg - o waith coed i ddillad gweu, gemwaith i lestri gwydr, gwaith celf gwreiddiol, printiau argraffiad cyfyngedig a chymysgedd hyfryd o eitemau cyfoes wedi'u gwneud â llaw. Mae'r prisiau'n amrywio, sy'n golygu bod rhywbeth addas i bawb yma.

Rydym ni'n flach o gefnogi gwneuthurwyr annibynnol yn ein siopau, ac mae'r incwm sy'n cael ei gynhyrchu hefyd yn cefnogi ein rhaglen arddangosfeydd ac ymgysylltu.

Mae MOSTYN yn rhan o'r Cynllun Casglu, sy'n gadael i chi brynu darnau unigryw o gelf a chrefft gyfoes dros gyfnod o deuddeg mis yn ddi-log. Mae'r cynllun yn berthnasol os byddwch yn prynu darnau sy'n werth dros £50.

Mae Telerau ac Amodau'n berthnasol. Holwch yn y siop am fwy o fanylion. .