Arfordir

Arfordir

21 Mai - 14 Awst 2016

Bev Bell-Hughes / Beachcomber Jewellery / Lisa Berkshire / Stuart Brocklehurst / Kirsti Hannah Brown / Fiona Carver / Joanna Clark / Lucy Copleston / John and Marilyn Davies / EllyMental Jewellery / Jane Fairbairn / Glass Relief / Susie Grindey / Hello Sunshine Designs / Laura Lane / Ann Lewis / Ian Mitchell / Sarah Ross Thompson / Alex Yule

O fis Mai 2016 ymlaen, bydd ein siop yn cael ei hehangu i gynnwys man arddangos newydd. Bydd mwy byth o waith celf, printiau arbennig a chrefftau cyfoes wedi'u gwneud a llaw ar gael yno. 'Arfordir' fydd thema'r arddangosfa gyntaf - artistiaid, gwneuthurwyr a phrintwyr sy'n cael eu hysbrydoli gan yr arfordir.