Constructure

Constructure

06/11/18 - 06/01/19
6 Tachwedd - 6 Ionawr 2019

David Armes / Jamie Barnes / Bonnie Craig / Benedict Rutherford

Mae 'Constructure' yn grŵp o bedwar artist o ogledd Lloegr. Mae pob artist yn archwilio cyfansoddiadau a strwythurau gan ddefnyddio prosesau argraffu ac mae eu gwaith yn unedig gan ystyriaethau modiwlaidd, tirweddau gofodol ac ymatebion personol i'r lle. Fel grŵp, maent yn cael eu hysbrydoli gan feysydd o orgyffwrdd a deialog rhwng eu harferion. Mae'r arddangosfa'n cyflwyno amrywiaeth eang o dechnegau gwneud argraffiadau, gan roi syniad i gynulleidfaoedd o ehangder y posibiliadau sydd ar gael. Mae'r sioe yn tynnu sylw at ddilysrwydd argraffu fel celf weledol ac yn dangos potensial unigryw ar gyfer rendradau llai ffigurol o'n hamgylcheddau a'n profiadau.

Mae David Armes yn gweithio gyda llythrennau argraffu, iaith a daearyddiaeth. Yr oedd yn artist preswyl yn Oriel Gelf Huddersfield yn haf 2016, yn Gymrawd Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill ac fe'i rhestr fer ar gyfer Gwobrau Flourish 2017 ar gyfer 'Gwobr am Ragoriaeth mewn Argraffu'. Mae'n dysgu ac yn dangos argraffu llythrennau mewn stiwdios argraffu mynediad agored, amgueddfeydd a cholegau.

Mae Benedict Rutherford yn artist ac yn argraffydd. Mae ei ymarfer yn cynnwys argraffu sgrin, torri-lino, delwedd a ddarganfuwyd a gludlun, ochr yn ochr â chynhyrchu zines, pamffledi a gwaith hunan-gyhoeddedig. Yn thematig mae ganddo ddiddordeb mewn optimistiaeth iwtopaidd, semanteg a chynhyrchu ystyr.

Mae Jamie Barnes yn Guradur Llawrydd gyda 16 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn orielau ac amgueddfeydd yng Nghymbria a Sir Gaerhirfryn. Mae'n gweithio fel argraffydd hunangyflogedig sy'n arbenigo mewn ysgythru acwatint, ac mae'n arddangos ei waith yn genedlaethol. Mae hefyd yn dysgu lluniadu ac argraffu ar draws y Gogledd Orllewin.

Mae Bonnie Craig yn artist sy'n gweithio gyda gosodiadau patrwm argraffu-sgrin sy'n benodol i safleoedd sy'n ymateb i'r hanes, swyddogaeth a chynulleidfa am le y maen nhw wedi'i gynllunio. Mae hi wedi rhedeg gweithdai ac wedi creu gwaith celf ryngweithiol gyda'r Casgliad Wellcome, Amgueddfa ac Oriel Gelf Harris, In Certain Placesg, Gŵyl Wyddoniaeth Sir Gaerhirfryn ac Acuity Arts.