Darganfod ac Archwilio

Darganfod ac Archwilio

08/06/19 - 29/09/19
8 Mehefin - 29 Medi 2019

Evelyn Albrow / Emma Aldridge / Olivia Bliss / Don Braisby / Molly Brown / Jennifer Collier / Liz Evans / Folded Forest / Hashtag House / Hanna Liz / The Lost Fox / Maggie Magoo Designs / Jade Mellor / OR8 Design / Jane Samuel / Seascape Curiosities / Rachel Sumner / Tatty Devine / Liz Toole / Dick Vincent / Vinegar and Brown Paper / Libby Ward

Dadorchuddio trysorfa o grefftau cyfoes a phrintiau yn ystod yr haf yn siop MOSTYN. Mae ein harddangosfa oriel manwerthu ‘Darganfod a Archwilio’ yn cynnwys cerameg, gwydr, gemwaith, brintiau a thecstilau gan wneuthurwyr wedi'u hysbrydoli gan wyddoniaeth a theithio.

Rydym ni'n flach o gefnogi gwneuthurwyr annibynnol yn ein siopau, ac mae'r incwm sy'n cael ei gynhyrchu hefyd yn cefnogi ein rhaglen arddangosfeydd ac ymgysylltu.

Mae MOSTYN yn rhan o'r Cynllun Casglu, sy'n gadael i chi brynu darnau unigryw o gelf a chrefft gyfoes dros gyfnod o deuddeg mis yn ddi-log. Mae'r cynllun yn berthnasol os byddwch yn prynu darnau sy'n werth dros £50.

Mae Telerau ac Amodau'n berthnasol. Holwch yn y siop am fwy o fanylion.