Du + Coch

Du + Coch

23 Medi - 13 Tachwedd 2011

Gary Allson | Rebecca Appleby | Jacqueline Cullen | Rachel Darbourne | Ekta Kaul | Janet Hinchliffe McCutcheon | John Moore | Craig Underhill 

Yr hydref yma bydd Siop MOSTYN yn adleisio thema arddangosfa David Nash drwy arddangos Cyflwyniad Crefft ‘Du + Coch’ gan wneuthurwyr sy’n defnyddio’r lliwau yma yn eu gwaith. Bydd gemwaith yn cynnwys deunyddiau megis pren eboni, muchedd o Whitby ac aliminiwm wedi’i liwio, yn ogystal a serameg a thecstiliau hardd.