Llwyau Garu

Llwyau Garu

25 Ionawr - 3 Mawrth 2013

Clare Goddard | Rauni Higson | Buddug Humphreys | Miriam Jones | Grant McCaig | Nic Webb | Gwyn Willams

Yn dwyn ysbrydoliaeth o’r arferiad Cymreig o gyflwyno’ch cariad gyda llwy unigryw wnaethpwyd â llaw ar gyfer Santes Dwynwen neu Sant Ffolant, bydd siop MOSTYN yn arddangos saith o wneuthurwyr, pob un â’i dro cyfoes ar y lwy ostyngedig a’r syniad o Lwy Garu.