Rhodd y Gaeaf 2018

Rhodd y Gaeaf 2018

Crochenwyr Gogledd Cymru / Canolfan Argraffu Ranbarthol / Gemwaith o Gymru
6 Hydref - 27 Ionawr 2019

Claire Acworth / Emma Aldridge / Jamie Barnes / Bev Bell-Hughes / Terry Bell-Hughes / Elizabeth Cadd / Linda Caswell / Emily Cook / Philip Dare / Tara Dean / Janet Edwards / Angela Evans / Ann Catrin Evans / D.Alun Evans / Ken Gowers / Annie Greenwood / David Hodgkinson / Lucy Howarth / Irene and Edith / Phil Jolley / Owen Anthony Jones / Nigel Morris / Richard Morris / Jenny Murray / Carla Pownall / Pea Restall / Terry Russell / Estella Scholes / Louise Schrempft / Satoko Takemura / Ellen Thorpe / Jancis Vaughan / Yusuke Yamamoto

Dros gyfnod yr ŵyl, rydym wedi cydweithio â Crochenwyr Gogledd Cymru, y Ganolfan Argraffu Rhanbarthol a Gemwaith o Gymru, i gyflwyno casgliad o'r gorau mewn cerameg gyfoes, gwneud printiau a gemwaith â llaw. Gyda syniadau am anrhegion ar gyfer pob cyllideb, bydd ein harddangosiad 'Rhodd y Gaeaf' yn sicr o ddod â hwyl yr ŵyl yn ôl i'r siopa tymhorol. .

 

Crochenwyr Gogledd Cymru

Nod Crochenwyr Gogledd Cymru yw hyrwyddo rhagoriaeth yn y celfyddydau ceramig ac i godi proffil serameg i gynulleidfa ehangach, trwy raglen o arddangosfeydd, arddangosiadau, darlithoedd, gweithdai a digwyddiadau eraill. Mae Crochenwyr Gogledd Cymru yn hyrwyddo buddiannau artistiaid a chrochenwyr ceramig, ac yn rhoi cyfle i bob person sydd â diddordeb mewn cerameg i gwrdd a rhannu eu syniadau a'u profiadau.

 

Ganolfa Argraffu Ranbarthol

 

Sefydliad sy’n canolbwyntio ar artistiaid yw’r Ganolfa Argraffu Ranbarthol wedi ei lleoli yn y stiwdio argraffu yng Ngholeg Cambria, Wrecsam ac sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol i wneud printiau gan gynnwys mynediad agored, gweithdai, cyrsiau ac arddangosiadau.

 

Mae’r cynllun Collectorplan yn eich galluogi chi i brynu darn unigryw o gelf a chrefft cyfoes dros gyfnod o 12 mis yn ddi-log.