Y Jwg

Y Jwg

5 Hydref - 6 Ionawr 2013

Justine Allison | Sylph Baier Belinda Berger | Sue Binns | Bob Crooks | Lowri Davies | E&M Glass | Virginia Graham | Kathleen Hills | Hanne Rysgaard | Louisa Taylor

Mae’r detholiad arbennig o jygiau yn adlewyrchu themâu y diwydiant llaeth yn rhaglen arddangosfeydd yr oriel. Mae’r jwg yn aml yn chwarae rhan amlwg ym mhortreadau traddodiadol o’r diwydiant a’r cartref.

O gyfeiriadau chwareus tuag at y diwydiant llaeth gan Belinda Berger i Hanne Rysgaard, i weithiau cynnil Louisa Taylor a Sue Binns, mae’r detholiad o wneuthurwyr yn dangos fod ffurfiau traddodiadol yn dal i fod yn amlwg, ond wedi’u hasio gyda thro cyfoes unigryw yr artistiad.