Sgwrs Artist AM DDIM: Sïan Rees Astley

sian rees astley image
Sïan Rees Astley
  • Sgwrs

Sgwrs Artist AM DDIM: Sïan Rees Astley

mewn sgwrs efo Alfredo Cramerotti, Cyfarwyddwr MOSTYN
12 Mawrth 2020, 6:00pm

Mewn cysylltiad â'r prosiect cyfnewid artist 'Making Marks: Creating Connections from Britain to Kuwait'

Bydd yr artist Sïan Rees Astley yn cyflwyno ac yn trafod ei gwaith a gynhyrchwyd o 'Making Marks: Creating Connections from Britain to Kuwait', prosiect rhyngwladol a alluogwyd gan yr Arab British Centre ac a gefnogir gan y British Council.

Mae Sïan Rees Astley (g.1992) yn arlunydd, wedi'i eni a'i leoli yng Ngogledd Cymru.
Mae trawsnewid ac ailadrodd yn brosesau allweddol yn ei gwaith; mae deunydd yn cael ei goladu, ei dynnu a'i drawsnewid i greu rhywbeth sydd wedi'i symud o'i gyflwr cychwynnol fel ei fod yn anadnabyddadwy, ac eto mae ei bresenoldeb yn ddiymwad yn gofyn ichi edrych eto.
 

Booking: 

AM DDIM

Cynghorir archebu lle
Eventbrite neu ffoniwch 01492 868191 (yn ystod oriau agor)