SGWRS ARTIST: Kristin Luke


Tre Cwm image
Tre Cwm
  • Sgwrs

SGWRS ARTIST: Kristin Luke


a bobol Stad Dai Tre Cwm

21 Tachwedd 2019, 7:30pm

MAE’R WAL YN___

Cyflwyniad ar y cyd gyda bobl ystâd dai Tre Cwm a'r artist preswyl Kristin Luke, sy'n creu gwaith celf gyda'i gilydd ar gyfer wal derfyn yr ystâd. Bydd fformat traddodiadol sgwrs artist yn cael ei ddisodli gan blatfform ar gyfer cymuned Tre Cwm. Bydd pob person yn cyflwyno pwnc o'u dewis, fel radio, daeareg leol, dylunio 3D, caffi cynhwysion lleol, celf sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol a thaith gerdded natur o amgylch Tre Cwm.

Gweinir lluniaeth ysgafn o 7yh. 

Booking: 

Mynediad AM DDIM ond argymhellir archebu lle.

Via Eventbrite neu ffoniwch 01492 868191 (yn ystod oriau agor)