Creu wy Pasg enfawr gyda papier mâché

  • Children's Workshop

Creu wy Pasg enfawr gyda papier mâché

Hwyl Gwyliau'r Pasg yn Mostyn
29 March 2016, 11:00am

Creu wy Pasg enfawr gyda papier mâché

Sesiwnau

11.00yb – 12.30yp  3-7 led (rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn)
1.30yp – 3.00yp 8-12 oed
 
 

 

Booking: 

£5 y plentyn
Niferoedd yn gyfyngedig - archebu'n gynnar i osgoi cael eich siomi.