Fy 'Stafell Wely Ar-lein

Fy 'Stafell Wely Ar-lein

mewn partneriaeth gyda Queer Direct


ARTISTIAID DETHOL: 

Alexey Adonin, Eva Brá Barkardóttir, Marine Bataglin, Lee Campbell, Kevin Castro, Romy Colombe. K, Lloyd Morgan Evans, Luca Frati, Sourrain and Erin Guan, Imo Jeffes, Roisin Martindale, Alexandra Murray, Valentina Parati, Jess Parry, Andrea Obinna Pelagatti, Duncan Poulton, Julius Pristauz, Tal Regev, Emil Sands, Victorien Soufflet, Lana Svirezheva, Livi Wilmore

Hoffem ddiolch i bawb a gyflwynodd eu gwaith i alwad agored 'Fy 'Stafell Wely Ar-lein', mewn cydweithrediad â Queer Direct ac mewn ymateb i arddangosfa 'Yn Fy 'Stafell' Hannah Quinlan a Rosie Hastings

Mae 'Fy Ystafell Wely Ar-lein' yn archwilio'r berthynas â lleoedd preifat a chyhoeddus sydd wedi newid yn ddramatig y flwyddyn ddiwethaf hon oherwydd y cyfnod cloi, gyda llawer o agweddau ar fywyd bob dydd yn digwydd o fewn preifatrwydd ystafelloedd gwely. Mae'r arddangosfa ar-lein yn cyflwyno gweithiau sy'n wynebu syniadau o breifatrwydd, hunaniaeth bersonol a chynrychiolaeth.

Cawsom dros 130 o geisiadau gan dros 20 o wledydd ledled y byd. Cawsom ein hysbrydoli’n fawr gan ansawdd y gweithiau a gynhyrchwyd yn ystod yr amseroedd heriol byd-eang hyn. Gwnaed y dewis gan dimau Queer Direct a MOSTYN. 

Roedd ‘Fy 'Stafell Wely Ar-lein’ yn agored i unrhyw un (14+ oed) a dargedwyd at gymunedau LGBTQIA + a’u cynghreiriaid.