Cyrraedd yma

Map lleoliad

Cyrraedd yma


Mae adeilad MOSTYN wedi'i leoli yn Llandudno, 12 Stryd Vaughan, LL30 1AB. Nid yw'n bell ar droed o'r orsaf drenau, y môr na chanol y dref. Cadwch olwg am y meindwr aur a'r teracota gwreiddiol ar du blaen yr adeilad.

ARWYDDION BROWN
Mae yna arwyddion brown ar y ffordd i mewn i'r dref sy'n eich cyfeirio at yr Orsaf Reilffordd. Nodwch nad yw'r arwyddion hyn yn pwyntio at yr oriel ond at faes parcio'r orsaf.
Ond mae yna un arwydd brown i bedestriaid ger yr orsaf sy'n eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir.


Ar y Lôn
Dim ond tair milltir yw Llandudno oddi ar wibffordd yr A55 sy'n mynd ar hyd y glannau. Cymerwch y troad A470 yng Nghyffordd 19 a dilyn yr arwyddion ar gyfer Llandudno. 

Parcio
Mae meysydd parcio arhosiad byr yn Asda ac ym Mharc Llandudno ar y ffordd i mewn i'r dref ac ar nifer o'r strydoedd o amgylch yr oriel. Does dim llawer o lefydd parcio ar y stryd ond mae maes parcio Talu ac Arddangos ar hyd y ffrynt yng ngolwg y môr. Mae maes parcio Talu ac Arddangos yng Ngorsaf Drenau Llandudno hefyd ar ben Stryd Vaughan, ychydig funudau i ffwrdd.

Ar Fws
I gael mwy o wybodaeth am fysiau lleol sy'n gwasanaethu Llandudno, ewch i dudalen Cludiant Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu www.traveline-cymru.info/

Ar Drên
Mae gorsaf drenau Cyffordd Llandudno ar y brif lein rhwng Llundain a Chaergybi. Dim ond 3 milltir o Landudno yw Cyffordd Llandudno ar drên. Fe allech chi hefyd fynd ar fws neu gymryd tacsi o Gyffordd Llandudno. Mae'r arosfan bysiau a'r safle tacsi y tu allan i orsaf Cyffordd Llandudno. Mae MOSTYN 200 metr o Orsaf Drenau Llandudno - yn syth ymlaen ar hyd Stryd Vaughan.  

 

Cyfeiriad ac oriau agor
MOSTYN 
12 Stryd Vaughan
Llandudno LL30 1AB
Cymru UK
 
    Mapiau Google
 
Mawrth – Sul
10:30yb – 5.00yp