Clwb Celf y Teulu (Mehefin)

  • Gweithgaredd i blant

Clwb Celf y Teulu (Mehefin)

21 Mehefin 2015, 10:30am

Delfrydol ar gyfer plant dros 3 oed a'u hoedolion. Gweithdai creadigol llawn hwyl i deuluoedd.

10.30am & 1.30pm

Mae caffi cyfeillgar tuag at blant yma gyda adnoddau newid babis a lle i gadw eich coits yn ystod y gweithdy.

Booking: 

£5 y plentyn (£12 i deulu o 5) Mae Llefydd yn brin, felly archebwch lefydd yn brin, felly archebwch le rhag ofn ichi gael eich siomi. Rhaid i bob plentyn fod yng rghwmni oedolyn.

Ffoniwch 01492 868191