GLITCH cyflwyno: Gofodau Holi

  • Gweithdy

GLITCH cyflwyno: Gofodau Holi

157 High Street
24 Chwefror 2016, 11:00am to 27 Chwefror 2016, 3:00pm

"A ddylsai Artistiaid fod yn dawel am ychydig o flynyddoedd?"

   - Bedwyr Williams, Artist

---

Cydweithfa GLITCH yn eich gwahodd i 'Gofodau Holi', y cyntaf yng nghyfres o brosiectau oddi ar y safle ar draws Gogledd Cymru.

Mae nifer o artistiaid rhyngwladol, curadwyr ac unigolion creadigol wedi derbyn gwahoddiad i ofyn cwestiwn a dyma fydd yn ffurfio sail y prosiect. Yn ystod yr wythnos, gwahoddir y cyhoedd i'r Gofod Holi i gyfrannu at y prosiect esblygol, fydd yn ysgogi gwaith celf ac yn peri trafodaeth.

#mostynglitch
#questionspaces
#gofodauholi

Booking: 

AM DDIM

157 High Street, Bangor.