Portffolio: Lluniadu Byw gyda Jonathan Brier

  • Gweithdy

Portffolio: Lluniadu Byw gyda Jonathan Brier

Dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed
14 Mawrth 2020, 11:00am to 4:00pm

Lluniadu Byw gyda Jonathan Brier i bobl 14-18 oed.

Dysgwch sut i beintio modelau byw gan ddefnyddio paentiau olew.

£10 y gweithdy.

Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.

Be' ydy Portffolio?

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog. Bydd artistiad profiadol mewn gwahanol ddisgyblaethau yn rhannu eu gwaith ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau wrth archwilio deunyddiau a thechnegau nad ydych chi efallai wedi eu defnyddio o’r blaen. Bydd hefyd cyfleoedd i chi drafod eich gwaith a datblygu eich portffolio personol.

Booking: 

Cynghorir archebu.

Archebu ar-lein trwy  Eventbrite