Colin Williams

Exhibition

Colin Williams

Cydberthyniad
9 Gorffennaf - 7 Medi 2011

Yn ei waith mae Colin Williams yn mapio posibliadau haniaethiad drwy effeithiau natur ar briodweddau ffisegol paent. Yn gysylltiedig mae diddordeb mewn lle celf, yn nhermau lle a sut y caiff ei wneud a’i arddangos. Mae’r llinynnau yma yn aml yn cael eu dwyn ynghyd fel ymgais i greu math o realaeth haniaethol. Yn Cydberthyniad mae Williams wedi datblygu’r syniadau yma i greu tri darn o waith, un wedi ei greu’n arbennig mewn ymateb ac i oriel 5, sy’n chwarae gyda’r tir neb rhwng paentio a cherflunwaith.
Yn wreiddiol o Landudno ac yn ddiweddar wedi dychwelyd ar ôl cyfnod ym Melffast, mae Colin Williams yn aelod o Stiwdios CASC yn Garage Street, wrth law’r Mostyn.
Mae Cydberthyniad yn arddangosfa Mostyn.