Walk of the Three Chairs

Exhibition

Walk of the Three Chairs

Caru Fideo
12 Chwefror - 2 Ebrill 2011

Mae ein cyfres cyfredol Caru Fideo yn gyfle i ddal fyny hefo rhai gweithiau fideo diddorol o’r ddegawd diwethaf, fwy neu lai – neu i ddod i garu fideo am y tro cyntaf.

 

Breda Beban Mae’r artist yn arnofio ar rafft rhwng glannau’r Danube yn Belgrad, y man gredir gan lawer y daw’r Balcanau i ben ac Ewrop yn dechrau. Ar un lan mae tirlun diwydiannol tra mae coed a bythynod pren ar y llall. Daw tetil y darn o ddefod baganiadd Balcan, berfformiwyd gan ei thaid unwaith ar ôl ennill ar hapchwarae. Yn simsan ond llawn asbri mae’r weithred yn fynegiant o ‘fath gymhleth o lawenydd sy’n hyddysg mewn tristwch’ grynhoi’r yn y gân serch mae Beban yn geisio ei chanu: ‘Who Doesn’t Know How to Suffer Doesn’t Know How to Love’.