Athena Papadopoulos

Athena Papadopoulos

A Tittle-Tattle-Tell-a-Tale-Heart, (Big Book), 2019
£600

Ffabrig, edau, trosglwyddiad delwedd, chwistrell ffabrig, dillad isaf, farnais ewinedd, gwallt, glud, llifyn gwallt, llyfr, llinyn, nodyn papur, minlliw, marciwr
Rhifyn o 30 (3 ar gael ym MOSTYN)

Gan weithio â cherfluniau, paent, testun a sain, mae gwaith Athena Papadopoulos yn herio cynrychioliadau traddodiadol o’r corff, drwy greu ffurfiau hybrid gormodol, pydredig a ffiaidd sy’n hofran rhwng byd dychmygol a’r byd go iawn. Mae hi’n creu ei gwaith drwy gasglu deunyddiau, ac yna’n dod â nhw at ei gilydd ar ffurf collage. Mae canfyddiadau deuaidd traddodiadol o ryw a rhywioldeb yn cael eu dadwreiddio ac maent yn amhenodol.

Gwnaed y gyfres hon o 30 o lyfrau clawr wedi'u stwffio ar y cyd â chyhoeddi nofel gyntaf Athena Papadopoulos ‘A Tittle-Tattle-Tell-a-Tale Heart’ fel gwaith cerfluniol. Y rhifyn hwn oedd pwynt ymadael ar gyfer y cerflun newydd y beibl wedi'i stwffio yn yr arddangosfa Cain and Abel Can’t and Able, MOSTYN Mawrth - Hydref 2020.

Rydym yn falch o gyflwyno cyfres o rifynnau cyfyngedig gan artistiaid enwog yn rhyngwladol. Mae MOSTYN yn elusen gofrestredig y DU a bydd yr elw o werthiant y rhifynnau yn cael ei fuddsoddi yn ôl yn rhaglen arddangos ac ymgysylltu'r oriel.

Am fanylion pellach am y rhifynnau gan yr artistiaid neu i brynu rhifyn, e-bostiwch: [email protected]