Nina Beier

Nina Beier

10£, weed, 2018
£350

29.7 x 21cm
Papur deg punt, chwyn, ffrâm clipio
10 argraffiad wedi’u llofnodi a’u rhifo  

Mae ymarfer amlddisgyblaethol Nina Beier yn cwestiynu ac yn eistedd yn y bylchau rhwng portreadau a’r rheini sy’n cael eu portreadu, cyflwyniad a chynrychioliad, a delwedd a gwrthrych.

Mae ei gwaith hi’n cyfeirio at ei harddangosfa unigol ym MOSTYN yn 2013, a oedd yn cynnwys cyfres o weithiau o dan y teitl Greens.

Rydym yn falch o gyflwyno cyfres o rifynnau cyfyngedig gan artistiaid enwog yn rhyngwladol. Mae MOSTYN yn elusen gofrestredig y DU a bydd yr elw o werthiant y rhifynnau yn cael ei fuddsoddi yn ôl yn rhaglen arddangos ac ymgysylltu'r oriel.

Am fanylion pellach am y rhifynnau gan yr artistiaid neu i brynu rhifyn, e-bostiwch: [email protected]