Cip-Olwg 6

Cip-Olwg 6

Caffi Celf
23 Mehefin - 13 Medi 2015

Sian Hughes | Peter Haveland | Jan Gardner | Bev Belshaw | Lisa Carter | Michael Powell

Mae gennym ddetholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru yn y Caffi Celf y tymor hwn ym MOSTYN, mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf. Caiff Cipolwg 6 ei guradu gan Menna Thomas. 

Mae pob darn o waith ar werth ac ar gael trwy’r Cynllun Casglu.