Cipolwg 13

Cipolwg 13

Yn y caffi
17 Hydref - 28 Ionawr 2018

Mae gennym ddetholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru yn y caffi y tymor hwn ym MOSTYN, mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf Art Trail.

Jan Gardner | Angie Hoopert | Andrew Smith | John Smout | Catherine Taylor Parry | Katy Mai Webster

Mae'r arddangosfa wedi'i guradu gan Barry Morris. Mae’r arddangosfa yn cynnig cipolwg o dalentau Helfa Gelf, digwyddiad stiwdios agored mwyaf Cymru, a gynhelir ledled Siroedd Gwynedd, Conwy, Dinbych, y Fflint a Wrecsam. Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i’n hymwelwyr weld peth o’r gwaith cyffrous ac amrywiol sy’n cael ei gynhyrchu yn yr ardal.

Mae’r holl weithiau ar werth ac fe ellir eu prynu gyda chymorth y Cynllun Casglu.